Spelen bij KCS Machelen

KCS Machelen is een voetbalvereniging uit Machelen. Wij verwelkomen alle Machelaars en alle spelers uit de omgeving. Als een leeftijdscategorie volzet is, dan krijgt de inwoner van Machelen wel voorrang.

1

Als je de eerste keer wilt meetrainen bij KCS Machelen, dan registreer je je via het aanmeldingsformulier.

2

Je zal worden uitgenodigd voor een of meerdere testtrainingen. Op die manier kan de club op een objectieve manier oordelen of een inschrijving mogelijk is. De eindbeslissing wordt genomen door de trainer van de respectievelijke leeftijdscategorie, in samenspraak met de TVJO.

3

Na een positieve feedback, meld je je aan in de cafetaria bij de secretaris, Mario Vandeput, die de nodige administratie doet en de inschrijving finaliseert. Vervolgens zal je via ClubCollect een e-mail ontvangen met een factuur voor het lidgeld.

4

Na betaling van het lidgeld, mag je de traingen bij jouw leeftijdscategorie starten. Ondertussen regelt de club jouw aansluiting bij de KBVB. Van zodra deze groen licht geeft, mag je ook officieel wedstrijden spelen.